Prelucrarea datelor cu caracter personal

Avand in vedere intrarea in vigoare incepand din data de 25.05.2018 a REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau GDPR”)societatea Valter SRL respecta dreptul persoanelor fizice la protectia datelor cu caracter personal si se conformeaza noilor prevederi legale in materie, atat din dreptul unional, cat si din dreptul intern.

Valter SRL persoana juridica romana, avand sediul social in localitatea Sanandrei, str. Gloriei, nr. 33, judetul Timis, inregistrata la Registrul Comertului Timisoara cu nr. J35/47/2021, avand cod fiscal RO1058132, in sensul legislatiei cu privire la protectia datelor, este OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL.

GDPR este guvernat de Principiul transparentei, asadar te informam prin acest document despre modul in care prelucramdatele tale cu caracter personal.

Care sunt persoanele vizate?

 • Persoanele fizice a caror date cu caracter personal sunt furnizate de clientii, furnizorii, angajatii, subcontractorii, asociatii societatii noastre, in activitatea curenta desfasurata de noi, si anume constructii de drumuri, poduri si constructii civile.

Care sunt datele cu caracter personal pe care le prelucram?

 • Datele tale de contact, cum ar fi datele de identificare din cartea de identitate (nume, prenume, CNP, nr. si serie CI, adresa de domiciliu), adresa de e-mail, telefon, fax etc.

Care este temeiul juridic in baza caruia iti colectam datele?
Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal este prevazut in GDPR, art. 6, alin.1, lit.(b) prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract si lit.(c) prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului.

In ce imprejurari iti colectam datele cu caracter personal?

 • Atunci cand sunt comunicate de tine in mod voluntar: printr-o comanda, inscriere la un formular de newsletter, sau formulezi o oferta de furnizare a anumitor produse si servicii sau organizatia ta furnizeaza sau se ofera sa ne furnizeze noua produse si servicii;
 • Atunci cand exista obligatia legala de a le colecta si atunci cand se desfasoara orice fel de raporturi juridice contractuale, cum ar fi incheiere de contracte individuale de munca, incheiere si executare de contracte de executie, subcontractare, aprovizionare, mecanizare, achizitii publice, consultanta;
 • In cazurile in care dispozitiile legale aplicabile impun consimtamantul tau prealabil si explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, vom prelucra datele respective doar in temeiul consimtamantului tau prealabil si explicit.

Care este scopul in care prelucram datele tale cu caracter personal?

 • Incheierea si executarea de contracte;
 • Gestionarea sau administrarea relatiei de afaceri cu tine sau a societatii din care faci parte (corespondenta, procesare de plati, contabilitate, auditare, facturare si incasare, ofertare, decontare), alte scopuri de marketing.
 • In scopul identificarii persoanelor autorizate sa tranzactioneze in numele clientilor, beneficiarilor, furnizorilor si/sau prestatorilor nostri de servicii;
 • In scopul respectarii hotararilor judecatoresti si exercitarii si/sau apararii drepturilor noastre legale;
 • In orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele tale cu caracter personal ne-au fost furnizate.

Ce masuri trebuie sa iei daca ne furnizezi date cu caracter personal ale altei persoane?

 • In cazul in care ne furnizezi date cu caracter personal cu privire la o alta persoana (cum ar fi unul dintre administratorii sau salariatii tai, sau o persoana cu care ai relatii profesionale), trebuie sa te asiguri ca ai dreptul sa divulgi aceste date cu caracter personal si ca, fara a mai lua alte masuri, putem colecta, folosi si divulga acele date cu caracter personal. In special, trebuie sa te asiguri ca persoana fizica in cauza are cunostinta de aspectele diverse tratate in prezenta politica, asa cum acestea privesc persoana fizica respectiva, inclusiv identitatea noastra, modul in care ne poate contacta, scopurile in care colectam, practicile noastre de divulgare a datelor cu caracter personal, dreptul persoanei fizice de a obtine acces la datele cu caracter personal si de a depune plangeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal, si consecintele nefurnizarii datelor cu caracter personal (cum ar fi imposibilitatea noastra de a presta serviciul respectiv).

Cum asiguram securitatea datelor tale cu caracter personal?

 • Implementam masuri tehnice si organizatorice pentru pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor tale cu caracter personal pe care le prelucram in activitatea noastra curenta, in conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea si accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi pastrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal sau in format tiparit.
 • Nu avem intentia de a transfera in strainatate datele tale cu caracter personal.

Cui putem divulga datele tale?

 • Angajatilor societatii noastre (conducerii societatii, secretariat, departament juridic si contracte, departament contabilitate, departament ofertare, departament aprovizionare, departament mecanizare, departament resurse umane, arhiva si audit)
 • Subcontractorilor nostri
 • Autoritatilor publice abilitate prin lege pentru a le solicita.

Cat timp vor fi stocate datele tale cu caracter personal?

 • SC VALTER SRL va stoca datele cu caracter personal prelucrate conform Nomenclatorului arhivistic adoptat la nivelul societatii si cu respectarea prevederilor legale in materie.

Ce drepturi iti ofera GDPR?

 • dreptul la informare si acces la date cu caracter personal
 • dreptul la rectificare
 • dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii
 • dreptul la portabilitatea datelor
 • dreptul la opozitie
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri
 • dreptul la portabilitatea datelor
 • dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Shopping cart

Call Now Button